Modeste

meet the artist


Modeste

 1. Mifona
 2. Agapi mou
 3. Mamangy
 4. Eritreritra
 5. Lavitra
 6. Malala
 7. Olo-tiako
 8. Asio farany
 9. Zanakao rafoza

Fomba/Living our Destiny

 1. Fomba
 2. Anao zalahy
 3. Celestina
 4. Zanakao rafoza 2
 5. Any anao
 6. Fitiavana
 7. Mafy
 8. Tsara
 9. Kopaka
 10. Hoaminao
 11. Piripiky

Miaraky/Together

with Huyges Patric (Da T’Kotry)
 1. Mifona (live acoustic)
 2. Mahatsiaro
 3. Wonder why
 4. SMS
 5. Artine
 6. Celestina (live acoustic)
 7. Zaho magnotany
 8. Agape mou (live acoustic)
 9. Sakeza vahiny
 10. Atero mody
 11. Konstantinos sound
 12. Ronety
 13. Madarasy

GREEN WORLD/ Ala Maintso

 1. Afa-doza
 2. Tambanivolo
 3. Hafatsy
 4. Ho aminao iaho
 5. Holy hiroro
 6. Kaseseky
 7. Lavitsy
 8. Robaky
 9. Saramba tiako
 10. Tromba
 11. Aza malahelo
 12. Sahinao marô
 13. Ala maintso

More Modeste